Lappenrhizom
Objekt
Malerei auf Leinen
40 x 45 cm

Lappenrhizom