Lotus Mono I
Monotypie auf Papier
30 x 40 cm

Lotus Mono I